Reklamace bot je opět o něco těžší

V poslední době se stále více setkáváme s čím dál více nekvalitním zbožím. Bohužel platí to napříč celým výrobním odvětvím. Nyní mají prodejci bot nový způsob, jak nám ještě více znepříjemnit reklamaci bot. I když řešení přeci jen existuje.

Zničené boty po dvou měsících

Pokud jste si koupili boty, které se při běžném nošení zničí za dva, tří měsíce dost možná při reklamaci narazíte. Pokud jste si koupili módní boty, máte smůlu, protože ty nejsou určené k pravidelnému nošení, ale na parádu jednou za čas třeba na nějakém večírku. Bohužel definice módních bot je značně vágní, proto lze tento termín rozšířit na velkou část  bot. Samozřejmě, že to, že si kupujete módní obuv, musíte mít uvedené u návodu na správné nošení a péči o boty. Navíc byste měli být vždy upozorněni prodavačem na to, jak o boty pečovat.

Jak se bránit?

Pokud někdo na Vás s tímto vyrukuje, máte asi jedinou možnost jak se bránit. A to odvoláním se na občanský zákoník, podle kterého se lze odvolávat na rozpor mezi kupní smlouvou § 616 – odstavec 1, 2 a 4:

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. 4.)

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

a neplatností takto omezujících záručních podmínek  §627 – odstavec 3:

(3) Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřená před uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno, jsou neplatná.

Samozřejmě, musí jít o vadu na obuvi nezpůsobenou Vámi. Takže jestli jste si koupili módní obuv a budete jí nadměrně nosit, nic s tím asi nenaděláte.

Lze problémům předcházet?

Ano, nejlepší je zjistit si, jaké boty jste si koupili, respektive, jestli se nejedná o boty módní. Velmi vhodně také je, důkladně si přečíst návod na používání a péči o obuv.

Výzva pro kvalitní firmy

To, že boty již dávno nevydrží to co ještě před pár lety, je bohužel realita dneška. Výrobci se honí za zvyšováním zisků na úkor kvality. Proto často ani drahé boty nejsou zárukou kvality.

Tato situace nahrává kvalitním výrobcům bot, kteří mají opět jeden dobrý argument pro prodej svých kvalitních bot.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..